фотоАрхив.bg

Т Ъ Р С Е Н Е   П О:
Към филтъра
Резултати 1-50 от 45012 фотообекти с 50189 фотоизображения

страница 1 от 901


17000676
Снимка на гравюра на Юрий Венелин (Георгий Хуца). Б.д.
ДА – В. Търновофонд 931Копис 1а.е. 555л. 4

Описание: Юрий Венелин е изследовател на българския фолклор и етнография.
Особености: Добро физическо състояние.
Хронологичен период: 1830 г.
Размер в см/формат: 6/10


20000286
Снимка на Николай Ст. Палаузов (1776–1853)– търговец в Одеса. Б.д.
ДА – Габровофонд 769Копис 1а.е. 123л. 1

Описание: Съратник на Васил Априлов, сред основните дарители на Габровското училище.
Хронологичен период: 1830 г.
Фотограф и/или фотоателие: J. Lowy – Wien.
Размер в см/формат: 6/8


12024496
Снимка на семейство Зографски от Самоков. Б.д.
ЦДАфонд 1510Копис 1а.е. 1454л. 76

Описание: Портрет на Екатерина Зографска (седнала) с четиримата си синове. От ляво надясно: Георгаки, Христаки, Димитрия, Михал.
Особености: Репродукция. Гланц, черно-бяла.
Хронологичен период: 1840-1850 г.
Размер в см/формат: 13/18


12024497
Снимка на семейство Зографски от Самоков. Б.д.
ЦДАфонд 1510Копис 1а.е. 1454л. 77

Описание: Портрет на фамилията Зографски. От ляво надясно, прави: Димитър, Христо, Георги Зографски; седнали: Михал, Ламбри (зет на Димитър), Катерина, Домника Ламбрева.
Особености: Репродукция. Гланц, черно-бяла.
Хронологичен период: 1840-1850 г.
Размер в см/формат: 13/18


13001024
Снимка на Иван Николаевич Денкоглу (1781–1861 г.). Б.д.
ДА – Софияфонд 1122опис 2а.е. 37л. 1

Описание: Покровител на просветното дело в България през Възраждането. Учредява стипендиантски фондове за българи в Москва и Одеса. Подпомага със средства черкви, училища и читалища в София и в други градове.
Особености: Репродукция. Гланц, черно-бяла.
Хронологичен период: 1840-1850 г.
Размер в см/формат: 9/14


12024491
Снимка на иконописците Зографски от Самоков. Б.д.
ЦДАфонд 1510Копис 1а.е. 1454л. 54

Описание: Тримата братя Зографски.
Особености: Мат, черно-бяла.
Хронологичен период: 1840-1878 г.
Размер в см/формат: 9/8


12027538
Снимка на семейството на свещ. Кириак Белковски в с. Устово (дн. квартал на Смолян). Б.д.
ЦДАфонд 56Копис 1а.е. 28л. 1

Описание: К. Белковски превежда църковни книги на български език с гръцки букви.
Особености: Мат, тонирана.
Хронологичен период: 1840-1878 г.
Размер в см/формат: 6,6/10,5


12027545
Снимка на Станьо С. Хитров. Б.д.
ЦДАфонд 56Копис 1а.е. 20л. 1

Описание: Брат на Тома С. Хитров, четник от Ботевата чета, заклан при Берковица, вуйчо на художника Ас. Белковски.
Особености: Репродукция. Гланц, черно-бяла.
Хронологичен период: 1840-1878 г.
Размер в см/формат: 13/18,2


12027547
Снимка на Денчо С. Хитров. Б.д.
ЦДАфонд 56Копис 1а.е. 18л. 1

Описание: Участвал в боевете при Шипка през 1878 г.
Особености: Мат, тонирана.
Хронологичен период: 1840-1878 г.
Фотограф и/или фотоателие: Фото Т. С. Хитров.
Размер в см/формат: 6,4/10,4


19000071
Снимка на скица на неустановено лице от Анастас Йованович (1817, Враца - 1899, Белград). Б.д.
ДА – Врацафонд 1115Бопис 1а.е. 91л. 4

Описание: Анастас Йованович е фотограф и художник. През 1846 г. завършва живопис във Виенската академия, а след 1868 г. се занимава предимно с фотография.
Особености: Репродукция.
Хронологичен период: 1840-1878 г.
Размер в см/формат: 9/14


38000688
Репродукция на снимка на Филип Тотю (Тодор Тодоров Станчев) – четнически войвода. [1887 г.]
ДА – Шуменфонд 99Копис 1а.е. 158л. 6

Описание: Надпис върху лицевата страна: "Предаден с позволение на г-на Филип Тотю на 15 юли 1887 г. в гр. Русе. Войвода Филип Тотю. Роден в Килифарските колиби през 1827 г."
Фотограф и/или фотоателие: Неустановен.
Размер в см/формат: 5,5/8


12020452
Снимка на Георги Петров Попстоянов – участник в църковно-националната борба през Възраждането. Б.д.
ЦДАфонд 771Копис 1а.е. 282л. 1

Описание: Съвременник и съратник на Неофит Рилски, д-р Петър Берон, Васил Левски, Ильо Марков (дядо Ильо войвода) и др.
Особености: Гланц, тонирана.
Хронологичен период: 1845 г.
Размер в см/формат: 20/25


38000262
Снимка на Димитър хаджи Великов Дюгмеджиев – търговец от Шумен. Б.д.
ДА – Шуменфонд 33Копис 3а.е. 294л. 1

Хронологичен период: 1845-1850 г.
Размер в см/формат: 5,5/10


15000953
Снимка на митрополит Авксентий ІІ Велешки и Пелагонийски, роден през 1850 г. Б.д.
ДА – Бургасфонд 1371опис 1а.е. 36л. 15

Описание: Албум на всички български митрополити, посветен на българското благотворително братство "Йосиф І" в Цариград, издаден от българската църква "Св. Стефан" в Цариград.
Особености: Черно-бяла, гланц. Част от албум.
Хронологичен период: 1848-1855 г.
Размер в см/формат: 9,9/13,6


38000194
Снимка на Петър Дюгмеджиев. Б.д.
ДА – Шуменфонд 33Копис 3а.е. 204л. 1

Хронологичен период: 1848-1898 г.
Фотограф и/или фотоателие: Фото Ф. Бауер – Русе–Шумен.
Размер в см/формат: 10/13,5


38000285
Снимка на Михай Шафран – унгарски емигрант, създател на първия български оркестър в Шумен. [1850 г.]
ДА – Шуменфонд 824Копис 1а.е. 105л. 1

Особености: Репродукция.
Размер в см/формат: 8/12


12020453
Снимка на баба Мария Тевмилска, сестра на Ильо войвода. Б.д.
ЦДАфонд 771Копис 1а.е. 283л. 1

Особености: Мат.
Хронологичен период: 1850 г.
Размер в см/формат: 6,5/8,5


38000342
Снимка на Михай Шафран, Атанас Попов и др. [Преди 1878 г.]
ДА – Шуменфонд 824Копис 1а.е. 278л. 1

Описание: Михай Шафран – седнал в средата, основател на първия български оркестър, Атанас Попов – седнал вдясно – шуменски първенец (дядо на академик Кирил Попов).
Размер в см/формат: 8,5/10


18000796
Снимка на портрет на Катинка Цанова. 1852 г.
ДА – Видинфонд 551Копис 1а.е. 1л. 1

Описание: Дъщеря на Емануил Шишманов от Видин, майка на Илия и Найчо Цанови.
Особености: Репродукция от 2012 г. Снимката е дарена от наследниците на Илия Цанов.
Размер в см/формат: 12/15


18000797
Снимка на портрет на Илия Цанов. 1852 г.
ДА – Видинфонд 551Копис 1а.е. 1л. 2

Особености: Репродукция от 2012 г. Снимката е дарена от наследниците на Илия Цанов.
Размер в см/формат: 12/15


18000798
Снимка на портрет на х. Тома х. Цанов. 1852 г.
ДА – Видинфонд 551Копис 1а.е. 1л. 3

Описание: Баща на Илия и Найчо Цанови, участник в борбите за църковна независимост, търговец от Видин.
Особености: Репродукция от 2012 г. Снимката е дарена от наследниците на Илия Цанов.
Размер в см/формат: 12/15


12022782
Снимка на жени в стара видинска женска носия. 1852 г.
ЦДАфонд 2072Копис 1а.е. 337л. 95

Особености: Репродукция.
Размер в см/формат: 12/15,5


13001049
Снимка на Никола Иванов Бацаров с други лица, присъствали на коронацията на руския император Александър ІІ. Б.д.
ДА – СофияЧП 1354а.е. 1л. 2

Описание: Седнали от ляво надясно: Поп Иван като монах (бивш) наричан Пущинака, Георги от с. Алмалий (Добруджа), търговеца Цани Калянджи от Лясковец. Прави: Константин Палаузов, член на Одеското българско настоятелство и Никола Иванов Бацаров от Калофер, учител и общественик.
Особености: Репродукция. Гланц, черно-бяла.
Хронологичен период: 1855 г.
Размер в см/формат: 9/13
Заб.: копие


38000213
Снимка на Никола Иванов Бацаров – учител. Б.д.
ДА – Шуменфонд 33Копис 3а.е. 227л. 1

Хронологичен период: 1856-1866 г.
Размер в см/формат: 4/4,5


38000211
Снимка на Тодор Янев Ченгелиев – библиотекар, член на читалищното настоятелство на читалище "Архангел Михаил" – Шумен. Б.д.
ДА – Шуменфонд 33Копис 3а.е. 225л. 1

Хронологичен период: 1856-1880 г.
Размер в см/формат: 3,5/5


13000875
Снимка на гравюра на Любен Каравелов. Б.д.
ДА – Софияфонд 1360Kопис 1а.е. 59л. 1

Описание: Писател, журналист, етнограф; национален герой, поборник за освобождението на България.
Особености: Репродукция. Мат, черно-бяла, каширана, тонирана.
Хронологичен период: 1857-1860 г.
Размер в см/формат: 6,5/10


11003316
Снимка на Тако Гигов Пеев. 1858 г.
ДА – Перникфонд 349Копис 1а.е. 111л. 5

Описание: Тако Гигов Пеев (1828–1926) е участник в Трънското (Шопското) въстание обявено на 18 дек. 1877 г. в с. Врабча. В ожесточени сражения с турската войска по време на въстанието се стига до освобождаването на Трънска и Брезнишка околия, на цяло Знеполе в Пернишко. Тако Пеев има голям принос в развитието на просветното дело и национално-освободителното движение в Знеполието.
Особености: Надпис с мастило и молив на гърба.
Размер в см/формат: 6/11


38000214
Снимка на Симеон Янчев – учител, общественик. Б.д.
ДА – Шуменфонд 33Копис 3а.е. 231л. 1

Хронологичен период: 1858-1859 г.
Размер в см/формат: 7,5/11


13001048
Снимка на Никола Иванов Бацаров в Цариград. Б.д.
ДА – СофияЧП 1354а.е. 1л. 1

Описание: Учител и обществен деятел от периода на Възраждането и първите години след Освобождението на България, развива обществената си дейност в Североизточна България, подпомага организирането на Варненската епархия, кмет на Нови пазар, мирови съдия.
Особености: Репродукция. Мат, черно-бяла, каширана.
Хронологичен период: 1858-1866 г.
Размер в см/формат: 12/20


11042612
Снимка на членове на семейството на Иваница Иванов. Б.д.
ДА – Русефонд 602копис 1а.е. 220л. 2

Описание: Иваница Иванов е роден на 20 окт. 1847 г. в Свищов. Учи в Свищовското класно училище при Емануил Васкидович и Христо Фотинов - едни от основателите на светското образование у нас, но не го завършва, тъй като започва работа при чичо си като помагач в търговията и магазините му. Увлечен е от идеите на Георги С. Раковски и пробуждащите се идеали за отхвърляне на османското владичество. От 1867 г. е член на Свищовския революционен комитет. Заточеник в Диарбекир, а след освобождението си живее в Галац (Румъния). След възстановяването на българската държава е финансов чиновник и е един от учредителите на Българската народна банка. В продължение на 20 години Иваница Иванов е директор на Русенския клон на Българската народна банка. Участва и е инициатор на създаването на Русенската градска библиотека през 1888 г., за събирането на средства за издигане на храм „Св. Борис-Михаил“, за създаването на Търговската камара в града. Умира на 2 ноем. 1938 г.
Хронологичен период: 1860 г.
Фотограф и/или фотоателие: фото Photografihe a Palatz
Размер в см/формат: 10,5/16


Вижте всички 2 изображения на документа
32000255
Снимка на Димитър Дишлията (Пехливан) от Сливен. Б.д.
ДА – Сливенфонд 881опис 1а.е. 48л. 2

Особености: Черно-бяла.
Хронологичен период: 1860 г.
Размер в см/формат: 7,5/11,5


32000661
Снимка на възпоминателен надгробен камък в с. Радецки, Сливенско. Б.д.
ДА – Сливенфонд 1053опис 1а.е. 43л. 1

Описание: Надгробният камък е изработен и поставен на 9 март 1860 г. Надпис "на Георги дядо на Иван".
Особености: Черно-бяла.
Хронологичен период: 1860 г.
Размер в см/формат: 11/18


12025584
Снимка на Димитър Миладинов. Б.д.
ЦДАфонд 1680Копис 1а.е. 2238л. 1

Особености: Мат, черно-бяла.
Хронологичен период: 1860-1862 г.
Размер в см/формат: 7/11


13001073
Снимка на Георги Сава Раковски. Б.д.
ДА – Софияфонд 1343Kопис 1а.е. 85л. 1

Описание: По рождение Съби Стойков Попович. Основоположник на организираната националнореволюционна борба за освобождаването на България, революционен демократ, журналист, историк и етнограф. Участва в борбата за църковна независимост. Създател на Първата българска легия в Белград.
Особености: Мат, черно-бяла, каширана.
Хронологичен период: 1860-1866 г.
Размер в см/формат: 6/10


38000191
Снимка на Фотина Момирова – учителка от Шумен. Б.д.
ДА – Шуменфонд 33Копис 3а.е. 201л. 1

Хронологичен период: 1860-1870 г.
Размер в см/формат: 4,5/7


38000220
Снимка на Никола Димитриев. Б.д.
ДА – Шуменфонд 33Копис 3а.е. 240л. 1

Описание: Брат на Панайот, Андрей и Саулаки Димитриеви.
Хронологичен период: 1860-1870 г.
Размер в см/формат: 5,5/9


38000261
Снимка на Христо Кръстев Бояров – учен-химик, фармацевт. Б.д.
ДА – Шуменфонд 33Копис 3а.е. 293л. 1

Хронологичен период: 1860-1870 г.
Фотограф и/или фотоателие: Фото Х. Златаров – Шумен
Размер в см/формат: 5,5/9


13000889
Снимка на Тодор Душанлията. Б.д.
ДА – СофияЧП 1329опис 1а.е. 2

Описание: Участник в Априлското въстание 1876 г.
Особености: Мат, черно-бяла.
Хронологичен период: 1860-1878 г.
Размер в см/формат: 8,5/13,5


Вижте всички 2 изображения на документа
13000864
Снимка на Евгения Кисимова с децата. Б.д.
ДА – Софияфонд 1343Kопис 1а.е. 28л. 1

Описание: Съпруга на богатия търговец хаджи Димитър Владов, сестра на Пандели Кисимов, интелектуалка, председател на дружества "Женска община" и "Милосърдие".
Особености: Мат, черно-бяла, каширана, облепена с пощенски марки
Хронологичен период: 1860-1880 г.
Размер в см/формат: 13/17,5


12022572
Снимка на митрополит Панарет. 1861 г.
ЦДАфонд 1318Копис 1а.е. 5972л. 10

Описание: Снимка на Пловдивския митрополит Панарет. Заедно с Иларион Макариополски и Паисий Пловдивски водят борбата за църковна независимост. Член на Смесения съвет и привременния Св. Синод в Цариград за свикването на събор и подготвянето на Екзархийския устав. Взема дейно участие в Първия църковно-народен събор в Цариград.
Размер в см/формат: 12/18


12022573
Снимка на митрополит Паисий. 1861 г.
ЦДАфонд 1318Копис 1а.е. 5972л. 11

Описание: Митрополит Паисий, заедно с архиереите Иларион Макариополски и Авксентий Велешки, е един от основателите на Българската екзархия; участник в Първия църковно-народен събор в Цариград и изготвянето на Екзархийския устав.
Размер в см/формат: 12/18


12019111
Снимка на Иларион Макариополски (1812–1875 г.). Б.д.
ЦДАфонд 246Копис 5а.е. 359л. 1

Особености: Пощенска картичка. Мат, черно-бяла.
Хронологичен период: 1861-1864 г.
Размер в см/формат: 8,5/13,5


38000269
Снимка на гравюра на войводата Хаджи Димитър. Б.д.
ДА – Шуменфонд 824Копис 1а.е. 24л. 1

Хронологичен период: 1861-1868 г.
Размер в см/формат: 5,5/9


38000777
Снимка на Петко Стефанов Вълнаров. Б.д.
ДА – Шуменфонд 27Копис 4а.е. 1л. 14

Описание: Учител в класното училище и един от основателите на революционния комитет в Шумен (1869–1872 г.).
Хронологичен период: 1861-1870 г.
Размер в см/формат: 12/17


10691919
Снимка на Сава Раковски (Георги Стойков Раковски) и Стефан Д. Чаушов в Галац през 1862 г. Б.д.
ДА – Сливенфонд 925опис 7а.е. 140л. 2

Хронологичен период: 1862 г.
Размер в см/формат: 13,8/19


38000692
Снимка на гравюра на Константин Миладинов (1830–1862 г.). [Преди 1862 г.]
ДА – Шуменфонд 99Копис 1а.е. 160л. 2

Описание: Възрожденски просветен, културен, обществен деец, борец за национална и църковна свобода.
Размер в см/формат: 5,5/7


38000691
Снимка на Димитър Миладинов – възрожденски просветен, културен, обществен деец, борец за национална и църковна свобода. [Не по-късно от 1862 г.]
ДА – Шуменфонд 99Копис 1а.е. 160л. 1

Размер в см/формат: 5,5/8,5


15000929
Снимка на Велешкия митрополит Авксентий (1848–1855 г.). Б.д.
ДА – Бургасфонд 1371опис 1а.е. 36л. 2 гр.

Описание: Албум на всички български митрополити, посветен на българското благотворително братство "Йосиф І" в Цариград, издаден от българската църква "Св. Стефан" в Цариград.
Особености: Черно-бяла, гланц. Част от албум.
Хронологичен период: 1862-1865 г.
Размер в см/формат: 9,2/14


30000550
Снимка на майката на Върбан Господинов – участник в Ботевата чета. Б.д.
ДА – Русефонд 410Копис 1а.е. 10л. 1

Особености: Добро физическо състояние.
Хронологичен период: 1862-1870 г.
Размер в см/формат: 6,5/10,5


Вижте всички 2 изображения на документа
30000546
Снимка на революционера Хаджи Димитър. Б.д.
ДА – Русефонд 410Копис 1а.е. 8л. 1

Описание: Димитър Николов Асенов (1840–1868), по-известен като Хаджи Димитър, е един от най-значимите български войводи. Загива едва 28-годишен след тежко сражение на четата му с части турската армия. По повод на смъртта му Христо Ботев пише едноименната поема.
Особености: Добро физическо състояние.
Хронологичен период: 1863-1864 г.
Фотограф и/или фотоателие: Тома Хитров.
Размер в см/формат: 6/10Резултати 1-50 от 45012 фотоархива с 50189 изображения

страница 1 от 901